ROMAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mirko Kovač

VRIJEME KOJE SE UDALJAVA
Odlomci iz romana
 
Seida Beganović

Album savršenih trenutaka
(Odlomak)
 
Nedžad Ibrahimović

Inkapsulirana tijela
(odlomak)
 

Zlatko Topčić

Završna riječ
(odlomak)

 

Ermis Lefazanovski

Istorija ljudi koji su umrli od straha
(Odlomak iz romana)

 

Jasna Šamić

Mozart
(odlomak)

 

Jovan Nikolaidis

Roman o Nikoli
(Odlomak)