POEZIJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stevan Tontić

Pjesme za Povelju
(izbor)
 
Marko Vešović

Da bi bilo što ne može
(najnovije pjesme)
 
Ferida Duraković

SARAJEVO (1993-2006)
 
Senadin Musabegović

Odrastanje domovine
 
Tomaž Šalamun

PJESME
Sa slovenskoga preveo Josip Osti
 
Boris A. Novak

OBREDI OPROŠTAJA (2005)
ROÐENDAN
sa slovenskoga preveo Josip Osti