DOGAĐAJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dejan Đuričković

Dva eseja

 

Predrag Finci UKRATKO
i Jasna Šamić o knjizi

- hommage autoru -

 

Arian Leka

Mi, naši ljudi i naša čorba

 

Nedžad S. Hadžimusić

Kuga se vraća - ima ili nema prolaza

 

Jasna Šamić
Mustafa Mustafić Pujdo

SARAJEVO FILM FESTIVAL 2017